• تهران - شهر قدس - خیابان انقلاب - پلاک 151 - واحد 1

Overall Equipment Effectiveness

امروزه برای هر کارخانه تولید کننده نیاز به بهینه سازی و بهبود رونو تولید برای رقابت بهتر امری ضروریست. برای بهبود و افزایش کارامدیخط تولید بایستی اطلاعات دقیقی از مقدار تولید ، …
ادامه مطلب

اسکادا در صنعت نفت

۷ ویژگی برای انتخاب سیستم اسکادای مبتنی بر وب بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بطور چشمگیری به اتوماسیون صنعتی متکی شده است. اتوماسیون صنعتی بطور چشمگیری بهره وری در استخراج و …
ادامه مطلب
desktop_hp

myPRO هر آن چیز که از اسکادا می خواهید

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
ادامه مطلب
box_front_2

myBOX یک سیستم ALL IN ONE یک سخت افزار با تمامی امکانات مورد نیاز یک سیستم اسکادا , پشتیبانی از گرافیک های برداری

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
ادامه مطلب
android_devices

یک سیستم اسکادای کامل برای موبایل

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
ادامه مطلب

ADVANCED SOFTWARE SOLUTION

THE SMARTEST SUPERVISION OF YOUR TECHNOLOGY

myPRO is a professional HMI/SCADA system designed primarily for the visualisation and control of industrial processes. myPRO is effective and innovative solution for any industry, that needs to be under non-stop operation. myPRO guarantees reliable supervision, user-friendly interface and superior security.

USER FRIENDLY VISUALIZATION

Using myPRO is easy and comfortable not only for technically oriented person, but also for people with different professional focus. This favourite software platform is customer friendly thanks to its flexibility – works on any device, on any operating system, connectsunlimited number of users, has remote access and much more functions to make your life easier.

b

b

APPRECIATED ADVANTAGES

 

Using myPRO, you can optimise processes and consequently increase production and decrease total costs. Undoubtedly great advantage is the ability to detect flaws and irregularities. In these situations, myPRO proactively notifies you thus bringing time and money savings.

Views of technology

myPRO has unlimited options to show your technology, you can use animations,
effects or time sequences to link your graphical objects with your controller.

b

B

mySCADA saves your time:

the same project can be used on any device

operators and maintenance personell have remote access to the operations

no information gets twisted or misinterpreted by indirect handover

mySCADA saves your money:

helps to optimise your processes (e.g. track and cut down the number of faulty products)

warns proactively in any critical situation

no extra money for the clients who connect to the central SCADA server

ONLINE DEMO – TRY ME NOW

EASY OF DEPLOYMENT ON ANY DEVICE AT ANY TIME

PRODUCT USERS

THERE ARE ESPECIALLY 3 TYPES OF USERS

MANAGERS

MANAGERS

supervise production as a whole. They need to be

in touch with all divisions at the same time.

OPERATORS

OPERATORS

often solve problems with a time delay and it

sometimes increases costs rapidly. With myPRO

software, operators are informed immediately.

MAINTENANCE

MAINTENANCE

are able to search data retrospectively, find where

the problem was and thanks to remote access it

saves travel costs and also time.

WORKS ON ANY DEVICE

۳ TYPES OF SOLUTION DEPENDING ON COMPANY SIZE AND SPECIALIZATION:

SERVER SOLUTION

SERVER SOLUTION

Install myPRO on server and have client/server architecture for large scale projects.

DESKTOP SOLUTION

DESKTOP SOLUTION

Use myPRO directly on operator’s PC to reduce cost and trouble-free setup.

OPERATOR'S PANEL SOLUTION

OPERATOR’S PANEL SOLUTION

myPRO is optimised for touch interfaces. It is a good fit for operator’s panel.

TECHNICAL ADVANTAGES

b

mySCADA saves time due to:

realtime data

VPN technologies

advanced routing options

network backup

internet connection backup

multiplatform support (Win, Linux, Mac OS X, iOS, Android)

integrated communication protocols

mySCADA saves money due to:

complex data logging

advanced trends and statistical charts

simple to do reporting using MS Word templates

flexible alarms

custom data processing due to server side scripts

targetted notifications (sms, email)

unlimited number of clients for free

development environment for free

B

HOW IT WORKS

myPRO is independent HMI/SCADA platform which can be running on server, desktop PC or even embedded device. To get started with using myPRO follow these simple steps:

b

download myPRO package here and install

download development platform myDESIGNER here and install

open myDESIGNER and create your first project

upload project to computer running myPRO

open browser and type IP address of computer running myPRO

enjoy!

TECHNICAL DETAILS

b

Operating systems
Microsoft Windows
Windows 7, Windows 8, Windows 10
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Mac OS X ۱۰.۸ and above
Linux Debian, Linux Mint, Ubuntu, SuSe, RedHat, Fedora tested
PLC Protocols
Siemens S7 S7-1200,  S7-1500, S7-300, S7-400, …
EtherNet/IP ControlLogix, CompactLogix, Micrologix 1200, Micrologix 1400, Micrologix 1500, SLC 500, PLC 5, Omron PLCs, …
Modbus TCP Wago, Schneider, Micrologix, RTUs, ….
Modbus Serial ABB AC500, ABB AC700, IPCDAS, ADAM, RTUs,…
Melsec Binary Melsec-Q, E71 controller type, 3E packets
Toyopuc Full support with hierarchy
OPC UA New OPC standard

b